TRADE NAME
CHEMISTRY
SOLID CONTENT
VISCOSITY *
MFFT
PH
FILM HARDNESS
DECCRIPTION
TRADE NAME CHEMISTRY SOLID CONTENT VISCOSITY MFFT PH FILM HARDNESS DESCRIPTIOIN
PAYTEX M15T X-SBR LATEX 49-50 100-450 20 7.5-8.5 high gloss paper and paper board coating , good print ability
PAYTEX NL25 X-SBR LATEX 49-50 200-900 >0 7.5-8.5 very Soft modification of anionic emulsion bitumen.crack resistance in low temperature and flow resistance in high temperature
PAYTEX NL25 tr X-SBR LATEX 49-50 200-900 >0 7.5-8.5 very soft for compounding with natural latex and nitrile latex
PAYTEX M100HP2 X-SBR LATEX 49-50 50-350 >0 6.5-7.5 medium high adhesion to artificial grass fiber.high filer load ability.good water resistance
PAYTEX NL10HPA X-SBR LATEX 49-50 100-400 >0 6.5-7.5 soft good adhesion to artificial grass
PAYTEX NL10HPJA X-SBR LATEX 49-50 50-300 >0 6.5-7.5 soft high filer load ability,highly flexible and good adhesion to fibers of artificial grass
PAYTEX M15HP2 tr X-SBR LATEX 49-50 50-300 > 15 6-7 medium to hard high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet
PAYTEX PH 25 X-SBR LATEX 49-50 100-500 25< 7.5-8.5 medium to hard excellent water resistance,good filer load ability
PAYTEX M05HP2A X-SBR LATEX 49-50 50-300 >0 6-7 medium high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet
PAYTEX PH20S X-SBR LATEX 49-50 100-500 25< 7.5-8.5 medium to hard high penetration latex for woven carpet
Güvenlik el kitabı
Ayrıca MSDS'nin en son sürümünü kullanım, depolama ve güvenlik bilgileri için buradan indirebilirsiniz.

Viscosity*

Brookfield DVE 100rpm @25°C

Bilmek daha iyi

Ürünlerimizin çevreye ciddi bir hasarı yoktur

bizim malzeme konteyner taşıma sorunu yok 5 ila 35C˚ arasında donma ve güneş ışığından koruyun

Bu ürünün son kullanma tarihi: en az altı ay, Uygun kapalı depoda saklayın.

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması, 67/548 / EEC ve 1999/45 / EC sayılı Direktiflerin değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması ile Yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında 16 Aralık 2008 tarih ve 1272/2008 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ TÜZÜĞÜ (AT) (EC) 1907/2006 No

Daha fazla bilgi için MSDS pdf dosyasını indirin