کاربرد خود را بیابید

صنایع کاغذ

دیسپرس کننده

اصلاح کننده خواص قیر امولسیونی

شرکت پایا رزین

تولید کننده محصولات نوین لاتکس

Styrene – Butadiene Latex

Carboxylated – Acrylonitrile – Butadiene Latex

Carboxylated – Acrylonitrile – Styrene Latex

Carboxylated -Butadiene – Acrylated Latex