چمن مصنوعی

پایارزین پلیمرهای امولسیونی مصنوعی را برای پوشش پشت چمن مصنوعی ارائه می دهد در ادامه شرح مختصری از این گرید را به اشتراک گذاشتیم
برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما لطفا با بخش تجاری ما تماس بگیرید.

کتابچه راهنمای ایمنی
میتوانید ضمن مشاهده توضیحات آخرین نسخه MSDS ما را دانلود کنید

Viscosity*

Brookfield DVE 100rpm @25°C

TRADE NAME
CHEMISTRY
SOLID CONTENT
VISCOSITY *
MFFT
PH
FILM HARDNESS
DECCRIPTION
TRADE NAME CHEMISTRY SOLID CONTENT VISCOSITY MFFT PH FILM HARDNESS DESCRIPTIOIN
PAYTEX M100HP2 X-SBR LATEX 49-50 50-350 >0 6.5-7.5 medium high adhesion to artificial grass fiber.high filer load ability.good water resistance
PAYTEX NL10HPA X-SBR LATEX 49-50 100-400 >0 6.5-7.5 soft good adhesion to artificial grass
PAYTEX NL10HPJA X-SBR LATEX 49-50 50-300 >0 6.5-7.5 soft high filer load ability,highly flexible and good adhesion to fibers of artificial grass
بهتر است بدانید

محصولات ما آسیب جدی به محیط زیست وارد نمی کنند

مواد ما هیچ مشکلی در برخورد با ظروف ندارد آن را از یخ زدگی و نور خورشید بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگه دارید

تاریخ انقضاء این محصول: حداقل شش ماه ، آن را در انبار داخلی مناسب نگه دارید.

مقرره (EC) شماره 1272/2008 مجله اروپایی و شورا در تاریخ 16 دسامبر 2008 در مورد طبقه بندی ، برچسب زدن و بسته بندی مواد و مخلوط ها ، اصلاح و لغو دستورالعمل های 67/548 / ΕΟΚ و 1999/45 / EC و اصلاح آیین نامه (EC) شماره 1907/2006

برای اطلاعات بیشتر فایل pdf MSDS را بارگیری کنید